PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM PONIŻEJ -NIE SĄ ONE TREŚCIĄ NASZEGO SERWISU!
   
  Soli Deo Gloria
  historia VPS
 


 


Idea projektu VPS

Wszystko zaczęło się w roku 1993, od mojej pierwszej sesji fotograficznej wykonanej w Górach Bialskich ( koło Stronia Śląskiego. Taki był początek, najpierw zainteresowania pejzażem, potem innymi dyscyplinami związanymi z fotografią oraz grafiką. W roku 1995r moja dyscyplina zawodowa fotografia specjalistyczna w zakresie medycyny, pozwolila na dlasze pogłębianie tego rodzaju zainteresowań. Lata dziewiędziesiąte(XXw), były okrsem dynamicznego rozwoju grafiki komputerowej w Polsce. To z kolei pozwalało na powolne wkraczanie fotografi cyfrowej. Dziś zjawisko fotografi cyfrowej jest nieomal wszechobecne, wszędzie tam gdzie mówimy o fotografii jako takiej.
Równie szybkimi krokami nadeszła doba analogowych kamer video, w Polsce koniec lat 80-tych. Z kolei koniec lat 90-tych, to pierwsze cyfrowe kamery video, które zaczęły pojawiać się w naszym kraju, by po roku 2001 na dobre już się u nas zadomowić. Ten technologiczny rozwój miał nieodłączne znaczenie w poszerzaniu moich zainteresowań fotografią oraz filmem.

Multimedialny projekt VPS ma swój start po roku 2001, dziś trudno mi jest sprecyzować dokładną datę jego powstania. Pamiętam , że pierwsze próby realizowania projektów filmowych o tematyce chrześcijańskiej, miały miejsce już w roku 1997 z pomocą kamer analogowych.

Znaczny rozwój VPS , nastąpił po roku 2003, kiedy większość realizowanego materiału video powstawała w oparciu o rejestrację cyfrową obrazu oraz obróbkę nieliniową w oparciu o oprogramowanie komputerowe Pinacle Studio.

Na dziś dzień staram się realizować tematy, które mogłyby zarwóno chrześcijanom jak i tym którzy nie mi nie są, jeszcze bardziej przybliżyć realność Bożego działania w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Jestem pzrekonany że bez Jego woli nic w naszym życiu się nie dzieje, a nasze przeżycia dotyczące osobistego Poznania Chrystusa, są godne by o tym opowiedzieć innym. Mulimedialny projekt chrześcijański - Video Produkt(Studio) , ma za zadanie o tym opoiadać.

W ramach tego projektu powstały liczne dokumenty filmowe, z życia chrześcijańskich gmin ewangelikalnych w Polsce, śwaidectwa spotkania z Bogiem, uwieczniano ciekawe wydażenia, powstało wiele zdjęć w postaci fotoreportaży. Niektóre me przemyślenia w ujęte w postaci artykułów zawartych równeiż na tej stronie, powstały w trakcie społeczności z Bogiem w modlitwie inne zrodziły sie w trakcie realizacji niektórych produkcji filmowych lub fotograficznych. Wszystkie one mają jedno wspólne przesłanie- "Soli Deo Gloria" - tylko Bogu należy się Chwała!


 
  Copyright:chcesz skopiować skontaktuj się z autorem  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=