PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM PONIŻEJ -NIE SĄ ONE TREŚCIĄ NASZEGO SERWISU!
   
  Soli Deo Gloria
  MSG-Columbus 2009
 

Relacja z Międzynarodowej Konwencji Gideons International
Columbus Ohio – USA 2009  „Idźcie i przymuszajcie by weszli…”


Prezentujemy galerię zdjęć z Międzynarodowej Konwencji Gideons International-
Columbus USA.
Convention Columbus MSG-Gideons

Być może dla czytelnika nieco dziwnym może wydawać się… motto tego międzynarodowego spotkania w Stanach Zjednoczonych. Dlatego kilka slów rozjaśnienia w tej kwestii.
Wesret ten zaczerpnięty z Ewangelii Łukasza, ukazuje pewną przypowieść o człoweku , który przygotował wielką ucztę i zaprosił gości. Jednak wielu znich nie skorzystało z owego zaproszenia. Gospodarz wielkiej uczty nie chciał jednak zrezygnować z wyjątkowej możliwości radowania się społecznoscią z gośćmi i dzielenia wspólnej radości. Postanowił więc zaprosić tych , którzy byli z daleka i miejsc niezbyt popularnych. Granice miast i wsi, opłotki oraz ludzie żyjący na krawędzi swego społeczeństwa. Stali się jego uczestnikami wspólnej radości. Ta biblijna przypowieść jest obrazem Boga oraz jego relacji w stosunku do człowieka. Wileu ludzi twierdzi dziś, iż Bóg odwrócił się do nich plecami, że nie słyszy ich wołania i nie jest zainteresowany by im pomóc w ich życiu. Jednak prawda jest inna , Bóg przez swego Syna Jezusa Chrystusa u kresu wieków przemówił i przekazał nam zaproszenia do wspolnej radości z Nim. Ofiarując Jezusa Chrystusa za grzechy ludzkości, utorował nam drogę do swego Domu w niebiosach. Ojciec Niebieski ofiarował to co miał najscenniejsze, by uratować moje i twoje życie od wiecznej śmierci i obdarzyć cię zbawieniem. Od 2 tys lat ludzkość ma możliwość słyszenia poselstwa Dobrej Nowiny o Chrystusie.

Dziś na ziemi istnieje ogromne przyspieszenie (zapowiedziane w Bożym Słowie) a służące rozprzestrzenianiu się Bożego Słowa do Wszystkich narodów świata. Gideons International od 100 lat zajmuje się dystrybucją Nowych Testamentów na całym świecie. Misjanorze Gideons mają jeden cel „ Zdobyć człowieka dla Chrystusa…”. W lipcu 2009 w Colubus Ohio w USA dobyło się kolejne doroczne spotkanie, siewców Bożego Słowa. Delegaci ze 190 państw świata spotkali się , by wspólnie oddawać Chwałę Bogu za to co On czyni na obliczu ziemi. Dziś na na świecie żyje wielu ludzi, dla których służba MSG stała się błogosławieństwem i drogowskazem w drodze do Chrystusa. Podczas tej konwencji ( w której miałem przywilej uczestniczyć) mogliśmy usłyszeć i zobaczyć liczne dowody i świadectwa spotkania z Żywym Bogiem. To dowody przemienionego życia, uzdrowienia duszy i ciała, uzdrowienia relacji i życia rodzinnego.

O tym wszystkim niebawem będziemy opowiadać na łamach naszego serwisu VPS. Dlatego zapraszam cię zajżyj tutaj ponownie już niebawem…
Zapraszam Red. VPS Jan Stypuła

Tu poniżej galeria ukazująca Biblię Gideons w wielu językach świata, to co oglądasz jest spełniającym się proroctwem i Bozym nakazem- Czyli Słowo Boże dotrze do wszystkich narodów ziemi…”
Słowo Boże dla narodów świata
 
  Copyright:chcesz skopiować skontaktuj się z autorem  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=